Zamówienia publiczne i PPP

Specjalizujemy się w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Doradzamy w trakcie wykonania kontraktu oraz dochodzimy roszczeń po jego wykonaniu. Zapewniamy bezpieczne ramy prawne dla współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, państwowym i samorządowym, także w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czytaj dalej

Kontrakty handlowe

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się doradztwo w zakresie negocjowania, przygotowywania, zawierania, wykonywania, renegocjacji i zmian oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, skutecznie rozpoznając i zabezpieczając możliwe ryzyka, w tym ryzyka podatkowe.

Czytaj dalej

Nieruchomości

Posiadamy duże doświadczenie w branży nieruchomościowej oraz w sektorze budowlanym. Doradzamy na poszczególnych etapach inwestycji – od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, po pomoc związaną z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, nabyciem nieruchomości oraz jej finansowaniem. Świadczymy również stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości. Wśród obszarów naszej specjalizacji znajdują się m.in. analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usuwania ich negatywnych wyników, opracowywanie struktury transakcji nabywania nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów prawno-podatkowych i finansowych, obsługa prawna przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, m.in. ograniczonych praw rzeczowych czy też doradztwo dotyczące zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

Energetyka, ESCO, OZE, odpady

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorach energetyki oraz surowców naturalnych. W branży energetycznej doradzamy zarówno w zakresie energetyki tradycyjnej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy ekspertami w pełnozakresowej obsłudze projektów energetycznych w branży ESCO.

Czytaj dalej

Innowacyjne technologie

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną procesów pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych technologii, w szczególności na potrzeby sektorów energetyki konwencjonalnej, OZE i wydobywczego. Współpracujemy z najbardziej uznanymi placówkami badawczymi i uczelniami technicznymi m.in. w dziedzinie górnictwa, chemii i energetyki.

Czytaj dalej

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Czytaj dalej

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Zapewniamy reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi.

Czytaj dalej

Proces inwestycyjno budowlany

Jednym z istotnych obszarów naszej działalności jest kompleksowa obsługa projektów inwestycyjno – budowlanych. Służymy pomocą naszym klientom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, od fazy przygotowania inwestycji poprzez wykonanie robót i rozliczenie projektu. Nasi eksperci doradzają inwestorom i wykonawcom przy wyborze formuły realizacji inwestycji, przygotowują umowy a także wspierają w negocjacjach kontraktowych.

Czytaj dalej

Postępowania administracyjne

Nasi eksperci posiadają 15 lat praktyki we wszystkich rodzajach postępowań administracyjnych, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej w sprawach związanych z sektorem elektroenergetycznym oraz sektorze gazowym, a także w podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym

Czytaj dalej

Prawo pracy i outsorcing

Nasi prawnicy mają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, zdobyte dzięki bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych jak i Klientów indywidulanych.

Posiadamy również kompetencje w zakresie wsparcia podmiotów profesjonalnie działających na rynku pracy – agencji zatrudnienia oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu.

Czytaj dalej

Obsługa korporacyjna i grupy kapitałowe

Wypracowane przez nasz najwyższe standardy obsługi korporacyjnej od lat sprawdzają się w obsługiwanych przez nas grupach kapitałowych, w tym m.in. w państwowej grupie CEZ a.s. prowadzącej działalność w Polsce, na rzecz której świadczymy stałą i pełnozakresową obsługę prawną. Nasi klienci doceniają nasze wnikliwe podejście do kwestii korporacyjnych, a także elastyczność i dyspozycyjność, które zawsze są elementem pakietu naszej obsługi korporacyjnej.

Czytaj dalej

Negocjacje i Mediacja

Jako osobny atut prezentujemy nasze zdolności negocjatorskie i mediacyjne. Jesteśmy bogaci w doświadczenie setek godzin negocjacji spędzonych w warunkach konfliktu i presji biznesowej. Tłem prowadzonych przez nas negocjacji były niejednokrotnie kontrakty międzynarodowe. Naszą dumą jest zadowolenie naszych Klientów, bowiem wielokrotnie podczas negocjacji potrafiliśmy zmienić niekorzystną dla nich sytuację. W tym celu łączymy ogromną motywację i zaangażowanie, wsparte dogłębną analizą prawną. Wielowymiarowa ocena sytuacji daje naszym Klientom niezbędne argumenty w sporze.

Kredyty frankowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów przeciwko podmiotom rynku finansowego. Nasza praktyka obejmuje także reprezentację tego rodzaju podmiotów w postępowaniach sądowych, co pozwala nam opracować skuteczne strategie postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

Czytaj dalej

Sprawdź nasze kompetencje

Uważnie słuchamy starając się dotrzeć do istoty problemu. Rozpocznij od przedstawienia nam sytuacji i przekonaj się o naszym proaktywnym podejściu do Twoich potrzeb.