Innowacyjne technologie

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną procesów pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych technologii, w szczególności na potrzeby sektorów energetyki konwencjonalnej, OZE i wydobywczego. Współpracujemy z najbardziej uznanymi placówkami badawczymi i uczelniami technicznymi m.in. w dziedzinie górnictwa, chemii i energetyki. Wspieramy przedsiębiorców podczas procedury pozyskania technologii, negocjacji, przygotowania umów niezbędnych dla wdrożenia technologii i dalszej realizacji projektu, m.in. umów licencyjnych, umów w zakresie pozyskania finansowania oraz różnego rodzaju umów o wspólnym przedsięwzięciu.

Zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej rozwijamy projekty energetyczne w Polsce, Europie i Rosji, wykorzystujące technologię zgazowania węgla oraz odpadów komunalnych, pozyskaną z USA bezpośrednio przez Partnerów w naszej Kancelarii. Współpracujemy na bieżąco z Gas Technology Institute oraz ekspertami z najlepszych polskich instytutów badawczych i uczelni technicznych, takich jak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Główny Instytut Górniczy, Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Śląska. Uczestniczymy w programie modernizacji polskiej energetyki, biorąc udział w pracach komisji sejmowych przygotowujących strategie energetyczne w poszczególnych segmentach sektora energetycznego. Obecnie bierzemy udział w pracach nad przygotowaniem strategicznej analizy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Nasze projekty stanowią m.in. element flagowego programu modernizacji bloków energetycznych 200+.

W ramach swojej praktyki przeprowadziliśmy m.in. transfer technologii zgazowania węgla oraz odpadów dla kilku projektów o wolumenie 1 mld PLN każdy