BLOG PRAWNICZY

Rozsyłanie oferty drogą elektroniczną

Czy możemy rozesłać katalog z ofertą naszej firmy do kilkudziesięciu wybranych podmiotów za pomocą poczty e-mail? Czy istnieją dodatkowe wymogi prawne związane z takim procesem? – takie pytanie zadaje sobie niejedno działające w dobrej wierze przedsiębiorstwo. Prawnicy nie są zgodni co do zakresu działań zakazanych na gruncie polskiego i unijnego ustawodawstwa. Publikujemy dość szczegółową analizę problemu, pozwalającą na wyważenie ryzyka i wybór możliwych opcji.

Czytaj dalej

Jesteśmy zaszczyceni mogąc współtworzyć historię odnawialnych źródeł energii w Polsce!

Niedawno zakończyliśmy pracę nad dużym projektem dotyczącym pozyskania portfolio projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznym wolumenie 200 MW. Obsługując transakcję po stronie polskiego dewelopera, dołożyliśmy kolejną cegiełkę do rozwoju OZE w Polsce.

Czytaj dalej

Sprawdź, czy stałeś się finansującym sztywną cenę energii w 2023r.

Kolejny przykład dość „swobodnego” podejścia ustawodawcy do sektora OZE wynika z katalogu podmiotów, które na mocy Ustawy z dnia 27 października b.r. stały się de facto finansującymi ograniczenie cen energii w 2023 roku. Za nieuiszczenie nowej daniny na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny grozi kara pieniężna nakładana przez Prezesa URE, do 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj dalej

Zasada biznesowej oceny sytuacji w znowelizowanym KSH

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego regulacje prawa holdingowego. Mechanizmy przewidziane w nowelizacji, w tym możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, może stać się interesującym instrumentem zarządzania grupami kapitałowymi.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem na naszym blogu.

Czytaj dalej

Nowe prawo holdingowe

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego regulacje prawa holdingowego. Mechanizmy przewidziane w nowelizacji, w tym możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, może stać się interesującym instrumentem zarządzania grupami kapitałowymi.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem na naszym blogu.

Czytaj dalej

Sankcje gospodarcze w związku z inwazją na Ukrainę

sankcje UE

Czas bliskich nam konfliktów zbrojnych oraz wzmożonego zagrożenia terrorystycznego skutkuje koniecznością podjęcia przez przedsiębiorstwa dodatkowych działań weryfikujących ich kontrahentów oraz stosowania sankcji nakładanych przez krajową legislację, jak i przez organizacje międzynarodowe (UE, ONZ).
Poniżej prezentujemy zestawienie głównych list sankcyjnych (podmiotowych), które powinny być weryfikowane i uwzględniane przez podmioty działające w Polsce.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać możliwości PPP w ramach programu Mieszkanie Plus?

Wysokość zysku dewelopera lub funduszu inwestycyjnego będzie zależała od wyboru jednej z możliwych konstrukcji przedsięwzięcia dopuszczonych w ramach przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. W ramach których strumieni finansowych może zarobić partner prywatny? Jak najkorzystniej może on ułożyć swoje prawa i obowiązki w umowie z gminą? Z którymi ryzykami powinien się liczyć?

Czytaj dalej

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.