Pawel Zajkowski

Nowe prawo holdingowe

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego regulacje prawa holdingowego. Mechanizmy przewidziane w nowelizacji, w tym możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, może stać się interesującym instrumentem zarządzania grupami kapitałowymi.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem na naszym blogu.

Czytaj dalej

Sankcje gospodarcze w związku z inwazją na Ukrainę

sankcje UE

Czas bliskich nam konfliktów zbrojnych oraz wzmożonego zagrożenia terrorystycznego skutkuje koniecznością podjęcia przez przedsiębiorstwa dodatkowych działań weryfikujących ich kontrahentów oraz stosowania sankcji nakładanych przez krajową legislację, jak i przez organizacje międzynarodowe (UE, ONZ).
Poniżej prezentujemy zestawienie głównych list sankcyjnych (podmiotowych), które powinny być weryfikowane i uwzględniane przez podmioty działające w Polsce.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać możliwości PPP w ramach programu Mieszkanie Plus?

Wysokość zysku dewelopera lub funduszu inwestycyjnego będzie zależała od wyboru jednej z możliwych konstrukcji przedsięwzięcia dopuszczonych w ramach przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. W ramach których strumieni finansowych może zarobić partner prywatny? Jak najkorzystniej może on ułożyć swoje prawa i obowiązki w umowie z gminą? Z którymi ryzykami powinien się liczyć?

Czytaj dalej

Praca tymczasowa – status pracodawcy użytkownika w ujęciu RODO

W przypadku pracy tymczasowej zarówno agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownikowi przysługuje status administratora danych osobowych pracowników tymczasowych. Niestety na tym stwierdzeniu nie możemy zakończyć powyższych rozważań. Wynika to z faktu przyjęcia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych bardzo nieprecyzyjnego stanowiska dotyczącego zagadnienia pracy tymczasowej.

Czytaj dalej

Każdy metr ma znaczenie, czyli nowelizacja Ustawy Środowiskowej

Zmiana „kryterium sąsiedztwa” na „kryterium odległościowe” ma kluczowe znaczenie przy kwalifikacji podmiotu jako biorącego udział w wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pomimo istnienia dwóch innych przesłanek, które pozwalają na taką kwalifikację, w praktyce organy nie analizują ich zbyt dokładnie, a inwestorzy, by uzyskać decyzję, w swoich dokumentach wykazują, że nie zachodzi żadna z nich.

Czytaj dalej

Szykuje się kolejna nowelizacja Ustawy Środowiskowej

W odróżnieniu od poprzedniej nowelizacji ustawy środowiskowej wprowadzającej usprawnienia do procesu inwestycyjnego kosztem ograniczenia udziału w postępowaniu stron trzecich, obecna nowelizacja daje środki pozwalające na interwencję w przypadku podejrzenia, że może dojść do zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Czytaj dalej

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.