Currently browsing: energetyka

Jesteśmy zaszczyceni mogąc współtworzyć historię odnawialnych źródeł energii w Polsce!

Niedawno zakończyliśmy pracę nad dużym projektem dotyczącym pozyskania portfolio projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznym wolumenie 200 MW. Obsługując transakcję po stronie polskiego dewelopera, dołożyliśmy kolejną cegiełkę do rozwoju OZE w Polsce.

Read more

Sprawdź, czy stałeś się finansującym sztywną cenę energii w 2023r.

Kolejny przykład dość „swobodnego” podejścia ustawodawcy do sektora OZE wynika z katalogu podmiotów, które na mocy Ustawy z dnia 27 października b.r. stały się de facto finansującymi ograniczenie cen energii w 2023 roku. Za nieuiszczenie nowej daniny na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny grozi kara pieniężna nakładana przez Prezesa URE, do 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Read more

Każdy metr ma znaczenie, czyli nowelizacja Ustawy Środowiskowej

Zmiana „kryterium sąsiedztwa” na „kryterium odległościowe” ma kluczowe znaczenie przy kwalifikacji podmiotu jako biorącego udział w wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pomimo istnienia dwóch innych przesłanek, które pozwalają na taką kwalifikację, w praktyce organy nie analizują ich zbyt dokładnie, a inwestorzy, by uzyskać decyzję, w swoich dokumentach wykazują, że nie zachodzi żadna z nich.

Read more

Szykuje się kolejna nowelizacja Ustawy Środowiskowej

W odróżnieniu od poprzedniej nowelizacji ustawy środowiskowej wprowadzającej usprawnienia do procesu inwestycyjnego kosztem ograniczenia udziału w postępowaniu stron trzecich, obecna nowelizacja daje środki pozwalające na interwencję w przypadku podejrzenia, że może dojść do zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Read more

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.