Jesteśmy zaszczyceni mogąc współtworzyć historię odnawialnych źródeł energii w Polsce!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Kancelaria AT LAW reprezentowała polskiego dewelopera farm OZE w zakończonej sukcesem transakcji z jednym z największych na świecie funduszy inwestujących w projekty  OZE i rozwijających własne portfolio farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Transakcja dotyczy długoterminowego pełnego finansowania procesu pozyskiwania i rozwoju projektów OZE w celu przygotowania polskiego portfolio funduszu o wolumenie 200 MW, z perspektywą kolejnych etapów.

Jesteśmy zaszczyceni  mogąc współtworzyć historię odnawialnych źródeł energii w Polsce!

/ / /

We are pleased to announce that AT LAW represented a Polish developer of renewable energy farms in a successful transaction with one of the world’s largest funds investing in renewable energy projects and developing their own portfolio of wind and photovoltaic farms. The transaction concerns long-term full financing of the process of acquiring and developing RES projects in order to prepare a Polish fund portfolio with a volume of 200 MW, with the prospect of subsequent stages.

We are honored to be able to contribute to the history of renewable energy sources in Poland!

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.