Nasi eksperci posiadają 15 lat praktyki we wszystkich rodzajach postępowań administracyjnych, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej w sprawach związanych z sektorem elektroenergetycznym oraz sektorem gazowym, a także w podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym.

Sprawdzeni eksperci z wieloletnim doświadczeniem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • 1
  Audyt decyzji administracyjnych w projekcie

  Kompleksowy audyt administracyjny projektów infrastrukturalnych m.in. pod kątem ważności wydanych decyzji administracyjnych i pozostałych ryzyk

 • 2
  Uzyskiwanie decyzji administracyjnych

  Pozyskiwanie decyzji administracyjnych m.in. na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego

 • 3
  Postępowania odwoławcze

  Reprezentacja w administracyjnej procedurze odwoławczej i egzekucyjnej