Kontrakty handlowe.

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się doradztwo w zakresie negocjowania, przygotowywania, zawierania, wykonywania, renegocjacji i zmian oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, skutecznie rozpoznając i zabezpieczając możliwe ryzyka, w tym ryzyka podatkowe. Dla wygody naszych Klientów oferujemy również zastępstwo procesowe w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń wynikłych w związku z wykonywaniem umów. Służymy pomocą w szczególności w zakresie umów:

  • o roboty budowlane i generalne wykonawstwo;
  • o prace projektowe i nadzór autorski;
  • o sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
  • o zastępstwo inwestycyjne;
  • z dostawcami materiałów, mediów i usług;
  • z podwykonawcami;
  • z zakresu praw własności intelektualnej;
  • związanych z rynkiem e-commerce.