Postępowania sądowe i arbitrażowe.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Zapewniamy reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie rozwiązywania sporów na wszystkich ich etapach – począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, przez reprezentowanie Klienta podczas sądowego dochodzenia roszczeń zmierzającego do ich zabezpieczenia i wydania końcowego orzeczenia, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego.

Pracę rozpoczynamy od szczegółowej oceny sytuacji i wyboru najlepszego rozwiązania. Profesjonalne przygotowanie materiału przed wytoczeniem powództwa jest podstawą dalszego działania. Dokonujemy analizy zasadności roszczeń w postępowaniu, pomagamy w zebraniu materiału dowodowego i w przygotowaniach do ewentualnego procesu – również poprzez zabezpieczenie roszczeń i dowodów. Dostosowujemy strategię prowadzenia sprawy do potrzeb Klienta.

Kancelaria reprezentowała klientów w wielu sporach w zakresu energetyki. Poza wygranymi sporami sądowymi, miernikiem zaangażowania naszych prawników jest fakt, że na bazie prowadzonych przez nas postępowań sądy wydawały orzeczenia o charakterze precedensów zmieniających dotychczasową linię orzecznictwa.