Prawo pracy i outsorcing.

Nasi prawnicy mają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, zdobyte dzięki bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych jak i Klientów indywidulanych.

Posiadamy również kompetencje w zakresie wsparcia podmiotów profesjonalnie działających na rynku pracy – agencji zatrudnienia oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu.

Do usług świadczonych przez naszą Kancelarię w obszarze prawa pracy można zaliczyć m.in.:

  • opracowywanie podstawowej dokumentacji pracowniczej (m.in. umów o pracę; regulaminów pracy; regulaminów wynagradzania; umów o zakazie konkurencji);
  • opracowywanie umów z członkami władz spółek, w tym kontraktów menażerskich – z uwzględnieniem wiążących spółki wymogów korporacyjnych;
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych, w tym w sporach dotyczących: pracy tymczasowej i outsourcingu; wypadków przy pracy; nawiązania, rozwiązania, zamiany i ustalenia stosunku pracy; molestowania, mobbingu i dyskryminacji;
  • wsparcie Klientów w zakresie zbiorowego prawa pracy;
  • prowadzenie procesów restrukturyzacji zakładów pracy i optymalizacji zatrudnienia (przejmowanie pracowników; łączenie, podział, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części);
  • doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce;
  • wsparcie podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, praca tymczasowa) oraz działających w obszarze outsourcingu;
  • modelowanie procesów gospodarczych z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Jesteśmy przekonani, że specjaliści w naszej Kancelarii zapewnią Państwu kompleksowe wsparcie oraz fachową pomoc prawną w wszystkich interesujących Państwa obszarach z zakresu prawa pracy.

W ramach swojej bieżącej praktyki zajmujemy się wszystkimi obszarami prawa pracy z uwzględnieniem outsorcingu i sporów pracowniczych