Kredyty „frankowe” 

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną frankowiczów w sprawach przeciwko bankom na każdym etapie postępowania. Zajmujemy się kredytami indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego oraz innych walut. Uwzględniając interes naszych klientów, kierujemy roszczenia opierające się o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, bądź też o stwierdzenie bezskuteczności poszczególnych jej zapisów, odnoszących się do waloryzacji kredytu.

Posiadamy bogate doświadczenie w sądowym dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego. Nasza praktyka obejmuje także reprezentację tego rodzaju podmiotów w procesach sądowych, co pozwala nam w efektywny sposób ustalić skuteczne strategie postępowania oraz zapewnić naszym Klientom usługi prawne najwyższej jakości.

Reprezentujemy naszych Klientów na terenie całego kraju. Pomagamy zgromadzić odpowiednią dokumentację niezbędną do prowadzenia procesu. Dzięki fachowej wiedzy starannie obliczamy wartość przysługujących kredytobiorcom roszczeń oraz prowadzimy z bankami rokowania na etapie przedsądowym. Zapewniamy pełną obsługę procesową w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Nasze usługi obejmują także reprezentację kredytobiorców po zakończeniu procesu – na etapie postępowania egzekucyjnego oraz wieczystoksięgowego (w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych obciążenia hipotecznego).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów przeciwko podmiotom rynku finansowego. Nasza praktyka obejmuje także reprezentację tego rodzaju podmiotów w postępowaniach sądowych, co pozwala nam opracować skuteczne strategie postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

 • 1
  Przygotowanie do sprawy

  analiza treści umowy kredytu, regulaminów i aneksów, uzyskanie z banku potrzebnej dokumentacji dotyczącej kredytu, sporządzenie ekspertyzy finansowej w celu ustalenia wysokości roszczeń

 • 2
  Postępowanie przedsądowe

  wystąpienie z reklamacją lub wezwaniem do zapłaty, prowadzenie negocjacji z bankiem

 • 3
  Postępowanie procesowe

  reprezentacja na etapie postępowania I i II instancyjnego, wnioskowanie o zabezpieczenie powództwa i zwolnienie z obowiązku spłaty kredytu w czasie procesu, sporządzanie pozwu, pism procesowych, apelacji lub odpowiedzi na apelację, reprezentacja przed Sądem Najwyższym

 • 4
  Postępowanie egzekucyjne i egzekwowanie roszczeń

  uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku sądu, wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych, wyegzekwowanie od banku zwrotu nadpłaconych rat