Zamówienia publiczne i PPP

Specjalizujemy się w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zapewniamy bezpieczne ramy prawne dla współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, państwowym i samorządowym, także w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Wspieramy naszych Klientów począwszy od fazy przygotowania oferty, poprzez ocenę spełnienia wymogów dokumentacji przetargowej oraz wskazanie wynikających z niej ryzyk, rozwiązywanie bieżących problemów na etapie postępowań przetargowych oraz wykonania projektu, a także obsługę ewentualnych sporów z dziedziny zamówień publicznych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasi prawnicy są ekspertami w dziedzinie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w branżach budowlanej, transportowej, energetycznej oraz ESCO. Branża Energy Service Company jest przedmiotem wieloletniej praktyki naszej kancelarii. Jesteśmy ekspertami w pełnozakresowej obsłudze projektów energetycznych w branży ESCO. Na co dzień bierzemy udział w pozyskaniu i wykonaniu takich projektów, a także reprezentujemy naszych klientów w sporach wynikających z ich realizacji.

Posiadamy doświadczenie zarówno w obsłudze wykonawców jak i zamawiających publicznych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesu przygotowania oferty wykonawcy i udziału w postępowaniu zamówieniowym. Zespół Kancelarii dokonuje analizy dokumentacji zamawiającego oraz doradza w zakresie szczegółowych procedur zamówieniowych (m. in. warunki udziału w postępowaniu, wymagana dokumentacja, sporządzanie wyjaśnień wykonawcy). W zakres naszych usług wchodzi także bezpośrednie wsparcie w negocjacjach (procedury PPP) i obsługa procesów towarzyszących w tym tworzenie SPV, opracowanie umów konsorcjum oraz wsparcie formalno-prawne przy kontraktowaniu dostawców, podwykonawców itp.

Posiadamy wieloletnie i wszechstronne doświadczenie na każdym etapie pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych

 • 1
  Przygotowanie oferty

  ocena spełnienia wymogów dokumentacji przetargowej, wskazanie wynikających z niej ryzyk, rozwiązywanie bieżących problemów na etapie postępowań przetargowych

 • 2
  Reprezentacja przed KIO

  kompleksowo obsługujemy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą – od etapu wykrycia błędów w treści SIWZ lub decyzji zamawiającego, przez reprezentację na rozprawie aż po skargi na wyroki KIO

 • 3
  Realizacja zamówienia publicznego

  bieżące doradztwo na etapie wykonania projektu, m.in. ocena zasadności wystąpień zamawiającego, przedłużanie terminów umownych, analiza zakresu obowiązków umownych, czynności zapobiegające powstawaniu roszczeń zamawiającego

 • 4
  Obsługa roszczeń powykonawczych

  posiadamy bogate doświadczenie w sądowym dochodzeniu roszczeń wykonawców i obronie przed roszczeniami zamawiających.